THUNDER 盛雷城
當前條件:THUNDER 盛雷城[刪除]
EE 模壓型高穩定性電阻
精度: ±0.025%~±1%
溫漂: ±5~±25ppm/℃
功率: 0.25W~1W
阻值: 1Ω~10MΩ
特性:
RXP 線繞防爆電阻
精度: ±0.5%~±5%
溫漂: ±25~±250ppm/℃
功率: 0.5W~5W
阻值: 0.5Ω~200KΩ
特性:
RG 高壓 金屬釉膜電阻
精度: ±0.5%~±10%
溫漂: ±25~±200ppm/℃
功率: 0.25W~3W
阻值: 1KΩ~2GΩ
特性:
RJM 精密晶圓電阻
精度: ±0.05%~±5%
溫漂: ±5~±50ppm/℃
功率: 0.2W~3W
阻值: 10Ω~10MΩ
特性:
RCS 金屬箔電流感應電阻
精度: ±1%,±2%,±5%
溫漂: ±50ppm/℃
功率: 3W
阻值: 0.25mΩ~1000mΩ
特性:
RFM 高頻無感晶圓電阻
精度: ±0.5%~±5%
溫漂: ±25ppm,±50ppm/℃
功率: 0.25W, 0.5W, 0.75W
阻值: 25Ω~200Ω
特性:
RGM 高壓晶圓電阻
精度: ±1%,±5%
溫漂:
功率: 0.25W~3W
阻值: 10KΩ~1GΩ
特性: 400V~7000V
RGP 大功率模壓型電阻
精度: ±0.5%~±10%
溫漂:
功率: 35W,50W,100W
阻值: 0.2Ω~1MΩ
特性:
RJ  插件精密金屬膜電阻
精度: ±0.1%~±5%
溫漂: ±5~±100ppm/℃
功率: 0.16W~5W
阻值: 1Ω~10MΩ
特性:
RJME 模壓超高穩定高精密晶圓電阻
精度: ±0.05%~±5%
溫漂: ±5~±50ppm/℃
功率: 0.2W~3W
阻值: 10Ω~10MΩ
特性: 模壓封裝,超高穩定
RJMU 高精密晶圓電阻
精度: ±0.025%~±0.1%
溫漂: ±5~±15ppm/℃
功率: 0.07W~0.4W
阻值: 22Ω~390KΩ
特性: 優異的整體穩定性:0.025%級
RN 軍標電阻
精度: ±0.1%~±1%
溫漂: ±25,±50ppm/℃
功率: 0.1W~0.75W
阻值: 10Ω~1MΩ
特性:
RPM 抗脈沖晶圓電阻
精度: ±1%,±5%
溫漂: ±50~±200ppm/℃
功率: 0.25W~1W
阻值: 2.2Ω~1.5MΩ
特性: 抗脈沖
RS 大功率模壓線繞電阻
精度: ±0.25%~±5%
溫漂: ±25~±100ppm/℃
功率: 1W,2W,3W
阻值: 0.1Ω~500Ω
特性:
RXM 精密線繞晶圓電阻
精度: ±0.25%~±5%
溫漂: ±10~±100ppm/℃
功率: 0.4W~3W
阻值: 0.1Ω~6.8KΩ
特性:
TC17 高精密電阻網絡
精度: ±0.025%~±0.5%
溫漂: ±3~±25ppm/℃
功率:
阻值:
特性:
UAR 超高精度電阻
精度: ±0.025%~±0.1%
溫漂: ±2~±10ppm/℃
功率: 0.125W~0.25W
阻值: 10Ω~1MΩ
特性:
UPR 模壓型電阻器
精度: ±0.01%~±0.1%
溫漂: ±1~±15ppm/℃
功率: 0.25W ~ 0.5W
阻值: 20Ω~220KΩ
特性:
UPR2 & UPR3 貼片模壓型電阻
精度: ±0.01%~±0.1%
溫漂: ±1~±15ppm/℃
功率: 0.25W ; 0.5W
阻值: 10Ω~1MΩ
特性:
UPRNS 高精密分壓電阻網絡
精度: ±0.01%~±0.1%
溫漂: ±1~±10ppm/℃
功率:
阻值: 1Ω~10MΩ
特性:
上海提隆電子有限公司


友情鏈接:提隆阿里店鋪
               上海提隆網站
聯系郵箱 theron@theron-sh.com
聯系電話
021-67741095
地址:上海市松江區文松路333弄中電信息港5B101

傳真
021-33250338
 
 
 聯系方式
顏先生:2853281319
黃小姐:2853281320